Latest Updates


17 Nov 2017

Assessment conducted under Kaushalya Setu Abhiyan at Vidyamandir Prashala Miraj, Maharashtra on 12th November 2017

Assessment conducted under Kaushalya Setu Abhiyan at Vidyamandir Prashala Miraj, Maharashtra on 12th November 2017..

17 Nov 2017

Assessment conducted under Kaushalya Setu Abhiyan at Vidyamandir Prashala Miraj, Maharashtra on 13th November 2017

Assessment conducted under Kaushalya Setu Abhiyan at Vidyamandir Prashala Miraj, Maharashtra on 13th November 2017 ..

17 Nov 2017

Assessment conducted under Kaushalya Setu Abhiyan at Karmaveer Bhaurao Patil Polytechnic Satara, Maharashtra on 15th November 2017

Assessment conducted under Kaushalya Setu Abhiyan at Karmaveer Bhaurao Patil Polytechnic Satara, Maharashtra on 15th November 2017..

13 Nov 2017

Recognition Of Prior Learning-UP: Certificate Distribution Ceremony held at Kanpur, UP on 3rd and 4th November 2017

Recognition Of Prior Learning-UP: Certificate Distribution Ceremony held at Kanpur, UP on 3rd and 4th November 2017..

13 Nov 2017

Rojgar Mela, under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana organized by NYCS Ltd. at Kasamade parisar Vikas Mandal in Nasik, Maharashtra on 10th November 2017.

Rojgar Mela, under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana organized by NYCS Ltd. at Kasamade parisar Vikas Mandal in Nasik, Maharashtra on 10th November 2017...

11 Nov 2017

Kaushalya Setu Abhiyan: Orientation Program held at Jumma Masjid Charitable Trust’s Polytechnic, Nashik, Maharashtra on 8th November 2017

Kaushalya Setu Abhiyan: Orientation Program held at Jumma Masjid Charitable Trust’s Polytechnic, Nashik, Maharashtra on 8th November 2017..

11 Nov 2017

Assessment conducted under Kaushalya Setu Abhiyan at Shri Sharadhchandra pawar Polytechnic, Bhandara , Maharashtra on 3rd November 2017.

Assessment conducted under Kaushalya Setu Abhiyan at Shri Sharadhchandra pawar Polytechnic, Bhandara , Maharashtra on 3rd November 2017...

27 Oct 2017

Assessment conducted under Kaushalya Setu Abhiyan at Thakur Polytechnic College, Mumbai, Maharashtra

Assessment conducted under Kaushalya Setu Abhiyan at Thakur Polytechnic College, Mumbai, Maharashtra on 25th October 2017..

13 Oct 2017

Assessment conducted under Kaushalya Setu Abhiyan at Thakur Polytechnic College, Mumbai, Maharashtra on 10th October 2017

Assessment conducted under Kaushalya Setu Abhiyan at Thakur Polytechnic College, Mumbai, Maharashtra on 10th October 2017..